Airbnb voor de rechter in collectieve procedure

Op 9 juli 2021 is Airbnb voor de rechter gedaagd door Stichting Massaschade & Consument met een collectieve rechtszaak. De procedure moet ervoor gaan zorgen dat Airbnb de servicekosten terugbetaalt aan de betrokken huurders. Tienduizenden consumenten steunen de actie al.

Waar gaat het over?

Als je een accommodatie huurt via Airbnb, dan betaal je meestal servicekosten aan Airbnb. De servicekosten zijn gemiddeld 15% van de totale huurprijs. Ook de verhuurder betaalt servicekosten aan Airbnb.

Volgens het wettelijke verbod op tweezijdige bemiddelingskosten mag Airbnb geen servicekosten vragen aan huurders. Vorig jaar oordeelde een rechter al één keer eerder dat de kosten onterecht zijn. Desondanks rekent Airbnb nog steeds servicekosten aan huurders.

Rechtszaak is nodig

Airbnb betaalt vooralsnog geen huurders terug. De collectieve juridische procedure van Stichting Massaschade & Consument moet ervoor gaan zorgen dat huurders de onterecht betaalde servicekosten terugkrijgen.

Deelnemen aan de collectieve actie

Heb jij servicekosten betaald? Dan kan je (nog steeds) deelnemen aan de actie via de website van Stichting Massaschade & Consument of via een aanmelding bij een van de organisaties die zich bij het initiatief hebben aangesloten, zoals Appeal.